Samenstelling Bestuur District Vlietlanden

Functie Naam E-mail
(DB) Voorzitter Wim Roseboom wroseboo@kabelfoon.nl
(DB) Secretaris Wim Kroon ditiswim@casema.nl
(DB) Penningmeester Peter 't Mannetje peetriouw@gmail.com
(AB) Wedstrijdleider Teams Wil Op 't Ende w.optende@planet.nl
(AB) Wedstrijdleider Teams (Back Up)  Richard Kramer richard-kramer@live.nl
(AB) Wedstrijdleider PK  Piet Boon pietensonja@kpnmail.nl
(AB) Ledenadministratie  Wim Roseboom wroseboo@kabelfoon.nl
(COM) Sponsors / Adverteerders Richard Kramer richard-kramer@live.nl
(COM) Beheerder Website Wil Op 't Ende w.optende@planet.nl
(FAC) Voorzitter Chris Wensveen
(FAC) Lid    Bianca Kramer
(FAC) Reserve Gerard v.d. Leeden

DB = Dagelijks Bestuur
AB = Algemeen Bestuur
COM = Commissie
FAC = Financiële Advies Commissie