Toelichting bij de indeling voor de teamcompetitie 2024 – 2025 (in uitvoering)

Reden van deze toelichting:

Ieder seizoen zijn er terechte vragen m.b.t. de opzet en verloop van het competitieprogramma.

Om mogelijk wat vragen weg te nemen, willen we graag een “inkijkje” geven met welke factoren er rekening gehouden dient te worden.

 

Belangrijk om vooraf te weten:

Het competitieprogramma  teams - Seizoen 2024-2025 - wordt niet door District Vlietlanden zelf gemaakt, maar wordt uitbesteed aan een onafhankelijke partij die dit al jaren lang voor meerdere Districten maakt.

 

Toelichting van de maker op het competitieprogramma:

Bij deze indeling is het volgende gerealiseerd:

 

 

Overige belangrijke factoren die meespelen:

  1. Datum van de laatste speelronde, dit i.v.m. de geplande Gewestelijke Finales.
  2. De matching tussen de 3 poules onderling is cruciaal. Denk hierbij aan het aantal beschikbare tafels, het om en om spelen op dezelfde speelavond met 1 tafel, de grootte van de poule enz.

 

Om rekening mee te houden:

  1. In week ??  zal het eerste deel van de competitie in Biljartpoint worden afgesloten, zonodig worden de moyennes aangepast. Dit gebeurt automatisch door Biljartpoint.

 

Tot slot:

Wij hopen op jullie begrip m.b.t. de complexiteit van het nieuwe competitieprogramma.

Tevens wensen we jullie vooral een Sportief en Gezellig nieuw seizoen toe.

 

Wil Op ‘t Ende

Namens het bestuur District Vlietlanden.

 

Informatie m.b.t. het opzeggen of aanmelden lidmaatschap Sectie Carambole.

Het seizoen loopt van 1-8-2024 tot en met 31-7-2025. Opzeggingen dienen voor 31-7-2024 te worden gedaan in mijn.knbb.nl of via de secretaris van uw vereniging (alle lidmaatschappen van KNBB Vereniging Carambole). Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met een wedstrijdjaar indien dit niet opgezegd wordt voor het einde van het wedstrijdjaar. 

Beknopte handleiding mutaties uitvoeren in KNBB - AllUnited > (Mijn KNBB)

Beknopte handleiding mutaties uitvoeren in Mijn KNBB - klik hier !

1. Hoe kan ik (voor de eerste keer) inloggen?
2. Gegevens van een bestaand clublid wijzigen bij de eigen vereniging
3. Nieuwe leden toevoegen bij de eigen vereniging
4. Lidmaatschap stoppen bij de eigen vereniging
5. (Bestuurs)functies toevoegen bij bestaande leden van de eigen vereniging
6. (Bestuurs)functies stoppen bij bestaande leden van de eigen vereniging
7. Rapportage / Mailtool gebruiken

 

Met dank aan dhr. Dooitze Nauta - Gewest Noord West Nederland.

 

In het nieuwe seizoen 2024-2025 wordt de huidige puntentelling uitgebreid met 3 bonuspunten.

Op de ALV van 15 mei 2024 jl. heeft het bestuur besloten om het huidige Carambole Punten Systeem uit te breiden met de mogelijkheid om per speler 3 extra bonuspunten te verdienen. (voorstel Peter Kosterman op ALV besproken en aangenomen)

Nieuwe puntentelling wordt m.i.v. 2024-2025 als volgt:

  • per gewonnen partij 12 punten – bij een remise 11 punten – bij iedere 10 % van het aantal te maken caramboles 1 punt.
  • Indien een speler/speelster boven zijn/haar moyenne speelt, dit ongeacht winst of verlies, krijgt men 3 punten extra.

 

Namens het Bestuur District Vlietlanden.